עמית שניידר : "ניהול נכון של הכסף שלך ,זה הדבר הכי חכם לכל אדם ולכל תקופה "